Knihovnice Jana Seidlová

· 6 min čtení

Jste místní knihovnicí už nějakých 5 měsíců, ale přesto bych vás požádal, abyste se několika větami představila našim čtenářům.

Jmenuji se Jana Seidlová a pocházím z východních Čech. Konkrétně jsem se narodila v Chrudimi, což je mimochodem moc krásné místo. Asi před patnácti lety jsem se přestěhovala do Olomouce, později pak na Kovákov, kde žiji s manželem a dětmi. Shodou okolností jsem začala pracovat v knihovně v Mrsklesích a později jsem se coby knihovnice dostala sem, do Hluboček.

Knihovnice Jana Seidlová

Knihovny v Mrsklesích a Hlubočkách jsou tedy propojeny vaší osobou. Probíhá mezi nimi spolupráce?

Mezi oběma knihovnami již probíhá výměna knížek. Ty knihy, které nejsou dostupné v Hlubočkách a jsou v Mrsklesích, kde je už čtenáři mají povětšinou přečtené nebo jsou zde dvakrát, byly přesunuty do Hluboček, aby byly dostupné i místním čtenářům. Ale funguje to i naopak. To se konkrétně projevuje třeba na knížkách pro děti, které zde úplně chybí. V Mrsklesích zase chybí jiné žánry, které jsou zastoupené v Hlubočkách. Pokud čtenář projeví zájem o konkrétní knihu, jsem schopna zařídit výpůjčku mezi těmito knihovnami.

Naše knihovna v posledním roce prošla značnými změnami, střídáním správců počínaje, doplněním o nové tituly konče. Jak se to zatím podepsalo na návštěvnosti, na využívání knihovny našimi občany?

Určitě nastala velká změna, protože když jsem sem přišla, knihovnu navštívilo maximálně šest lidí za celý den. Teď se občas stane, že jich přijde i šestnáct. Přibylo už pětatřicet nových čtenářů, za což jsem velmi ráda. A přibývají i děti, sice pomaličku, ale letos je v plánu dotáhnout to. Připravuji totiž pár programů s místními školami a školkami, tak věřím, že se to na návštěvnosti dětí promítne.

Řekl bych, ale možná je to pouze můj pocit, že místní knihovnu navštěvuje převážně starší generace. Chystáte se knihovnu, snad i četbu samu nějak přiblížit mladší generaci?

Máte pravdu. Musím říct, že v obou těchto knihovnách, kde pracuji, převažují čtenáři v důchodovém věku. Myslím, že to do jisté míry způsobuje i skladba a dostupnost knih, která zde byla. A reklama, protože ona v podstatě žádná nebyla. Kolikrát pak někteří lidé, kteří se sem přistěhovali, přivdali nebo přiženili, vůbec nevědí, že tu nějaká knihovna vlastně vůbec je. Případně na ni už úplně zapomněli.

Občas se mi taky stane, že mi některý ze známých, který v Hlubočkách vyrostl, řekne, že si myslel, že knihovna už dávno nefunguje. Opravdu se o ní moc nemluvilo, možná sem tam v místním tisku. Navíc se ani neukazovaly nové tituly, které byly do knihovny přikoupeny. Neukazovalo se, že tu jde nalézt i nové žánry, nové příběhy – a nová doba si žádá nové příběhy. Nakonec myslím si, že takováto obměna knih tu už začala a na čtenářích to znát je. Těch třicet pět nových čtenářů bych řadila k mladším generacím.

Už byly zmíněny programy pro školy a školky. Nemohla byste to nějak víc rozvést?

V této oblasti jsem dosud jen skromně políbená, avšak učím se za pochodu. Vždycky dětem představím nějaký titul, přečtu jim z něj nějaký příběh. Pak zkouším různými otázkami, co si z knihy zapamatovaly. Vyprávíme si o knihách, soutěžíme, vyrábíme a také půjčuji do školky tituly, které paní učitelky předčítají dětem před spaním.

Za těch pět měsíců, které jste zde již strávila, jste si celou knihovnu několikrát prošla. Jakého zdejšího titulu si nejvíce považujete, který je pro vás nejzajímavější?

První, co jsem uviděla, když jsem do zdejší knihovny vstoupila, byly dětské knihy. Zaujaly a mile mě překvapily knihy o Neználkovi a Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína, z moderních pak například kompletní sbírka Malého poseroutky. Také jsem si povšimla mé oblíbené knihy Ranhojič od Noaha Gordona či románu Na větrné hůrce od Charlotte Brontëové. Z detektivek jsem ráda, že máme kompletní sbírku Roberta Bryndzy nebo Larse Keplera. Rovněž mě zaujala rozsáhlá sbírka děl od Vlastimila Vondrušky i klasická četba.

Knihovnice v obci Hlubočky a Mrsklesy Jana Seidlová

Kdybychom se měli za rok opět potkat, co nového bych zde mohl najít? Jakými změnami si knihovna v nejbližší době projde?

Určitě přibude spoustu nových titulů. Stejně tak bych ráda zmínila e-knihy a audioknihy, žánr Young Adult, možná i stolní hry, pokud bude mezi čtenáři zájem. Taky jsem už začala s nákupem Albi tužky a Albi knížek, což je pozoruhodná kombinace interaktivity a papírové knihy určená primárně pro děti. Dítě si tak může v knize listovat, ale zároveň mu tužka říká, co zrovna vidí, vypráví mu celý příběh. Může se to třeba pěkně skloubit se seznamováním s novým jazykem a celkově myslím, že je to blízká forma výuky pro dnešní děti.

Co říkáte na plánované stěhování knihovny do nových prostor přízemí budovy bývalé lesní správy? Jaký to bude mít dopad na činnost knihovny?

Jsem z toho nadšená, snad by právě to mohla být ta největší změna, která se odehraje během následujícího roku. Ten prostor by měl být větší, členitější, takže by tam mohla být i čítárna nebo posluchárna, kde by mohly být i různé přednášky. Mimo jiné by nám měla být přístupná zahrada, která by se mohla využívat jako čítárna, což by bylo hrozně fajn.

Zároveň bych byla ráda, kdyby tam bylo místo, kde by si lidé mohli udělat kávu, aby se zkrátka cítili jako doma. Já jsem nikdy předtím do menších obecních knihoven nezavítala, protože mě nikdy nezaujal ten prostor. Proto bych chtěla naši knihovnu co nejvíc zútulnit, aby byla pro naše čtenáře zajímavá. Chci, aby lidi lákalo už jen to prostředí knihovny.

Poslední otázka bude možná trochu kontroverzní. Ačkoli se s ní sám neztotožňuji, přesto myslím, že část mladší generace to takto cítí: Je knihovna v dnešní době digitalizace a moderních technologií stále důležitou institucí?

To, co je možné najít v knihách, vám film ani internet nikdy nejsou schopny předat. Myslím, že je důležité, aby děti četly, už kvůli slovní zásobě a proto, aby si vštípily pravopisu, slovosled a podobně. Doma to dětem říkám pořád. Když něco řeknou nebo napíšou špatně, hned začnu: „A to je tím, že málo čteš!“

Za rozhovor poděkoval Samuel Samek

Online katalog knihovny v Hlubočkách najdete na adrese: https://regionol.tritius.kmol.cz/library/Hlubocky/
Otevírací doba, kontaktní informace apod. na web OÚ Hlubočky:
https://www.hlubocky.cz/obecni-knihovna-hlubocky/os-4548
Katalog Tritius | Hlubočky
Novinky z knihovny můžete sledovat také na Facebooku:
https://www.facebook.com/knihovnaHlubocky

Mohlo by vás také zajímat:

Člověk by měl mít povědomí o místě, kde žije, říká Jiří Glonek | Magazín Hlubočky
Historik Vědecké knihovny v Olomouci Jiří Glonek, který vyrůstal v Hlubočkách, nám poskytl rozhovor nejen o svých publikacích a objevení vzácného námořnického atlasu z 16. stol.