Kdo hledá, najde

· 4 min čtení

Tuto odvěkou moudrost, která provází lidstvo od nepaměti, si jistě
mnozí z nás vyzkoušeli sami na sobě.

“Lidi jsou různý a různý koníčky maj, sbírají známky, flašky a kdejaký
krám,” jak zní text písně známé kapely Pražský výběr. Lidé odnepaměti
sbírají kdeco a jsou jistě potěšeni touto vášní.

Jako kluk jsem chtěl po vzoru mých kamarádů také něco sbírat. Začal jsem známkami, pokračoval vršky od limonád a piv, modely letadel, odznaky, pohledy až po jízdenky a kdovíco ještě. Některé koníčky byly nenáročné jak materiálně, tak i finančně, například sbírání vršků po smetištích a v odpadcích nebo takové dopravní jízdenky. To chtělo jen se vydat...

Jiné naopak již vyžadovaly jistou technickou zručnost, znalosti, vybavení a finance – to je případ modelaření. Ale zřejmě nejtajuplnější a s pocitem pravého adrenalinu bylo vždy hledání pokladů. Vzpomínám na ty úžasné pocity, když jsme s kamarády prohledávali novou skládku odpadu a něco tam našli. Prohledávání různých skalních převisů, starých důlních štol či zřícenin hradů bylo stejně vzrušující. Jistě mnozí z nás prolézali staré půdy domů a někde za trámem našli... Co, to ponechávám již na vaší fantazii.

Vyluxovaná mince

S postupujícím technickým vývojem, zvláště po sametové revoluci, a s otevřením obchodních trhů se otevřely nevídané možnosti ve všech směrech. Hledači pokladů například dostali mocnou zbraň, kterou je detektor kovů. Tím začali doslova „luxovat“ zem, jak se v jejich hantýrce této činnosti říká.

Dnes se již sdružují v zájmových spolcích a mají vlastní internetové stránky jako například www.sbirani.cz, www.lovecpokladu.cz a mnohé další. Je až neuvěřitelné, kolik mladých, ale i starších lidí se tomuto novodobému fenoménu věnuje. Jejich nálezy jsou opravdu pozoruhodné a někdy i velmi cenné (třeba mince ze zlata či stříbra).

Jsou známy případy nálezů historicky velmi cenných předmětů z dávných dob, například různé keltské nástroje, nádoby či zbraně. Nechci zde rozvádět právní aspekt celé problematiky, na kterou pamatoval i náš zákoník.

Jeden takový nález byl učiněn i v katastru naší obce, kdy jeden takzvaný „detektorář“ se svým nádobíčkem nalezl zlatý dukát z doby panování císaře Josefa II. z roku 1789. Mince je to opravdu skvostná (viz fotografie) a jistě se stala pýchou onoho šťastlivce.

Věřím, že spousta takových hledačů má z této činnosti opravdu jen dětinskou radost a své exponáty uchovávají na čestných místech svých domů. Ale jak už to bývá, všudypřítomný byznys zasáhl tuto oblast, jenže bychom se jistě mohli bavit i o spoustě jiných odvětví, kde se dá cokoliv zpeněžit. Různé burzy a aukce těchto předmětů jsou toho svědky.

Jde to i bez detektoru

Je například zajímavé, že se s detektory kovů hledají i havarované letouny z dob před II. světovou válkou, z jejího průběhu až po současnost. Jedny takové internetové stránky existují – www.leteckabadatelna.cz. Jsou na nich zmapované nesčetné havárie různých typů letounů, ačkoli samozřejmě ty válečné jsou nejcennější. Nachází se zde jeden havarovaný letoun, který se mi podařilo nalézt, avšak bez detektoru, jen s přispěním pamětníků. Pak už bylo vše jen dílem štěstěny.

Abych byl konkrétní, jednalo se o cvičný letoun C-6 / Bücker Bü 181, který 13. 6. 1946 v Hrubé Vodě havaroval do strmého svahu v důsledku ztráty orientace. Letoun pilotoval letecký dorostenec Vlastimil Hanzl z leteckého učiliště Prostějov.

Cvičný letoun C-6 / Bücker Bü 181 (zdroj: Wikipedia)
Cvičný letoun C-6 / Bücker Bü 181 (zdroj: Wikipedia)

Za zajímavost stojí, že to byla první smrtelná nehoda československého pilota z tohoto útvaru. Pilní pátrači po internetu si jistě na výše zmíněných stránkách tuto nehodu vyhledají, aby se dozvěděli více. Až tedy někdy uslyšíte za svou zahradou či domem podivné pípání a bzučení a budete pátrat, co by to mohlo být, tak jako v mém případě, pak vězte, že vám v mnohém tento článek napoví.

Pavel Petržela

Mohlo by vás také zajímat:

Letecká nehoda dvou MiGů 23 u Jívové v roce 1984 | Magazín Hlubočky
Kdo z obyvatel Hluboček by si na přelomu srpna a září nevšiml burácení proudových motorů tak typických pro bojové letouny? Bohužel nás tato zvuková kulisa provází již řadu desetiletí a doufali jsme, že snad někdy ustane.
Geocaching | Magazín Hlubočky
Možná jste na svých toulkách v blízkém i vzdálenějším okolí potkali někoho, kdo v ruce drží jakýsi přístroj a takřka nevnímá svět okolo...

Související příspěvky

Ve službách továrníkových
· 6 min čtení
Sáňkařská dráha na Hrubé Vodě
· 7 min čtení
Hostinský od Jedlové hory
· 7 min čtení
Rozmarné léto v Burk(ině Faso)
· 7 min čtení
Pověst o Ladermonovi
· 4 min čtení