O vodě z Posluchova

· 5 min čtení

Budovu vodojemu v Posluchově nelze přehlédnout. Mohutná stavba je situována na vyvýšené hraně bystřického údolí. V době, kdy ji projektovali, byl už sice krajinný ráz pojmem, ale ne všichni zřejmě brali tuto hodnotu vážně.

Zajímalo nás, co se odehrává za betonovými zdmi a plotem, jak zařízení funguje. Obrátili jsme se proto na tiskovou mluvčí vodáren, paní Helenu Koutnou a požádali ji o prohlídku. Počátkem března navštívili tři členové redakce vodojem v doprovodu paní Koutné a mistra provozu Martina Zeleného, který ve svém výkladu vysvětlil, jak zásobování vodou probíhá.

Zdroje pitné vody

Pitná voda přichází do Hluboček z úpravny vody v Černovíře. Tam se sbíhá potrubí se surovou, neupravenou podzemní vodou, čerpanou vrty v Chomoutově, Moravské Hůzové a Štěpánově, a mísí se dohromady s vodou z prameniště v samotném Černovíře.

Po smísení se vodou prohání vzduch (aerace), čímž se odbourává část železa a manganu. Následně se do vody přidává manganistan draselný, což je silnější oxidační činidlo, které způsobí, že se minerální látky (Fe, Mg) vysrážejí a zůstávají v pískových filtrech, což jsou velké nádrže se silnou vrstvou (140 cm) křemičitého písku.

Tato voda se čerpadly tlačí do vodojemu Droždín, odkud se zásobuje vodou polovina Olomouce a přilehlých patnáct obcí včetně Hluboček a jejich částí. Každá ze čtyř nádrží droždínského vodojemu pojme 5.000 m3 vody. Druhá polovina vody pro Olomouc má původ v úpravně vody Příkazy (prameniště Litovel, Senice na Hané), odkud směřuje do města přes vodojem Křelov.

Budova vodojemu na Posluchově
Budova vodojemu na Posluchově

Vodojem Posluchov

Z Droždína pokračuje voda dále do kopce směrem na vodojem Radíkov, odkud klesá samospádem do Posluchova. Dvě zdejší komory mají každá objem 2.000 m3, ale využívá se jen jedna. V polovině osmdesátých let, kdy se vodojemy Droždín i Posluchov budovaly, se počítalo s růstem spotřeby.

V rámci příprav na třetí světovou válku se totiž plánoval rozvoj speciální zbrojní výroby v Mariánském Údolí. Dnes kolísá zdejší odběr mezi 10 a 20 litry za sekundu v závislosti na denní době.

Provoz vodojemů včetně posluchovského je řízen centrálně z dispečinku v Černovíře, kam se sbíhají údaje o aktuálním stavu. Po problémech se silně chlorovanou vodou, o kterých jsme psali loni na konci ledna (tehdy se zaseklo čerpadlo), byl v Posluchově instalován měřič úrovně chlorace. Ta se provádí, z důvodu dezinfekce, pomocí plynného chloru z tlakových lahví, automatickou dávkovací jednotkou.

Korábovka z Korábu

Paradoxem je, že samotný Posluchov využívá vodu z lokálního prameniště Koráb, které by zasloužilo větší ochranu. Podle svědectví pamětníků se sem v dřívějších dobách voda musela dokonce dovážet z řeky Bystřice. Ústně tradovaná pověst říká, že přelom nastal, až když se jednou za bouře vyvrátil mohutný dub. Pod kořeny stromu se začala shromažďovat voda. Tak prý vznikl pramen na Korábu.

Pramen Koráb na Posluchově
Pramen Koráb na Posluchově

Zde je na místě poznamenat, že bývalo dříve zvykem zapustit do země v místě pramene vykotlaný kmen stromu jako skruž. Takové studánky se pak nazývaly dzbel, ve staré češtině stbel, což bylo označení pro kmen, příbuzné též dnešnímu slovu stéblo. V bulharštině se studna řekne stubel.

Voda je nevěsta všech. (de la Serna)

Tvrdost vody v Hlubočkách

Tvrdost vody je údaj, který je dobré znát s ohledem na pračky, myčky, ohřívače vody a jiné spotřebiče. Je způsobena rozpuštěnými minerálními látkami, konkrétně vápníkem.

Tvrdost vody je vyjádřením množství rozpuštěných látek v mmol na litr, nebo též v jednotkách francouzský či německý stupeň. Stupnice tvrdosti sahá od velmi měkké (<0,5 mmol/l) přes měkkou (0,7–1,25), středně tvrdou (1,26–2,5) a tvrdou (2,51–3,75) až po velmi tvrdou (>3,76).

Průměrná hodnota v roce 2010 byla pro Hlubočky stejně jako pro řadu dalších míst 2,71 mmol, tzn. že naše voda je tvrdá. Velmi měkkou vodu naopak mají v Domašově nad Bystřicí, Jívové, Hraničných Petrovicích nebo Horní Loděnici (0,44–0,84 mmol/l), protože využívají vodu povrchovou, která nestačila rozpustit tolik látek.

Kvalita vody umožňuje přípravu kojenecké stravy

Obsah dusičnanů činí v Hlubočkách 7,57 mg na litr, přičemž hodnota do 15 mg/l umožňuje přípravu kojenecké stravy. Kvalita pitné vody se pravidelně kontroluje v laboratoři a musí splňovat stanovená kritéria. Sám spotřebitel ji může zhoršit tím, že řádně neudržuje filtr, který si v dobré víře pořídil. Růst obliby kohoutkové vody např. v restauracích svědčí mj. o její kvalitě.

Zdroje:

Autor: Marek Bohuš,
Foto: Petr Plíska a Jaroslav Lakomý

Video: Vodojem na Posluchově

Video: Jaroslav Polzer

Související příspěvky

Hammerberg – hora, která přitahuje blesky
· 2 min čtení
Otázky o medu
· 7 min čtení
Jedová čili Sauberg
· 9 min čtení
Geocaching - outdoorová hra pro všechny
· 5 min čtení
Není poledne jako poledne
· 5 min čtení